LOADING CLOSE

Smartrisk – Quản lý rủi ro nông nghiệp

Smartrisk là giải pháp dự báo thông tin, đánh giá và tối giảm rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Giải pháp được xây dựng dựa trên dữ liệu mặt đất, hình ảnh vệ tính tích hợp dữ liệu thời tiết để cung cấp thông tin chuyên sâu cho nông trại và khu vực lân cận.

Smartrisk

Dữ liệu từ Smartrisk giúp hỗ trợ khách hàng:

  • Giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp
  • Đánh giá rủi ro tín dụng
  • Cung cấp hệ thống giám sát công nghệ lOT
  • Đánh giá rủi ro nông trại
  • Đánh giá rủi ro giá cả

Các giải pháp khác từ Cropin

Liên hệ với AgroPrime theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 6 – Hà Phan Building – 05 Phan Xích Long – Phường 2 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
Email:  anhpt@elcom.com.vn 
Phone:(+84) 936 884 499 (Mr. Tuấn Anh)