LOADING CLOSE

Giải pháp

GIẢI PHÁP KINH DOANH

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DÀNH CHO KHÁCH SẠN

E-HOTEL

eHotel là giải pháp phần mềm công nghệ dành cho khách sạn, tích hợp hệ thống truyền hình IPTV, hệ thống quảng cáo, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và quản lý từ xa eHotel Signage, eHotel PMS, eHotel Mobile

Đọc thêm

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

E-SMILE

eSmile là hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ, ghi nhận thông tin, tổng hợp phân tích số liệu và định hướng cho doanh nghiệp thông qua phản hồi tức thời từ khách hàng.

Đọc thêm

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÔNG TRẠI CÔNG NGHỆ CAO

E-FARM

eFarm là giải pháp quản lý nông trại công nghệ cao. Hệ thống cung cấp một nền tảng Cloud based tập trung, quản lý xuyên suốt từ: Trang trại; Cung ứng; Phân tích dự báo; Tiêu chuẩn, chứng nhận.

Đọc thêm