LOADING CLOSE

mWarehouse – Giải pháp quản lý kho

mWarehouse là một giải pháp toàn diện cho quản lý kho. Hệ thống quản lý một cách hiệu quả với các tính năng như: truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng, quản lý tồn kho, đóng gói theo tiêu chuẩn.

mWarehouse

  • Kiểm soát chất lượng sản phẩm
  • Quản lý tồn kho
  • Gắn thẻ SKU và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc
  • Quản lý đơn hàng

Liên hệ với AgroPrime theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 6 – Hà Phan Building – 05 Phan Xích Long – Phường 2 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
Email:  anhpt@elcom.com.vn 
Phone:(+84) 936 884 499 (Mr. Tuấn Anh)